O NAMA

Tko smo mi?

Proecto Grupa je interdisciplinarna tvrtka koja je bazirana na suradnji različitih inženjerskih struka, čijom se integracijom omogućuje najkvalitetnije realiziranje projektnih zadataka u zadanom vremenu. Takav pristup rezultira s realizacijom projekata na zadovoljstvo klijenata i njihove okoline, uvažavajući suvremene principe prakse.

Tvrtka kroz svoje usluge nudi iskustvo, stručnost, efikasnost, fleksibilnost, odgovornost, kreativnost. Projektnom dokumentacijom i tehničkim savjetovanjem prati cijeli proces izgradnje od ideje do početka korištenja građevine.

Osnovna djelatnost Proecto Grupe su: stručni poslovi prostornog uređenja, projektiranje, građenje i uporaba građevina, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektima, konzalting, energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.

Investitora pratimo od prvih razgovora i skica, preko izrade cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i gradnju pa do nadzora same gradnje i dovođenja objekta do pune funkcionalnosti

Arhitektura

Izrađujemo arhitektonske projekte svih nivoa razrade: idejne, glavne i izvedbene projekte, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra, izradu svih vrsta projekata i konzervatorskih elaborata i studija na nepokretnom kulturnom dobru. Arhitektonsko projektiranje uključuje stalnu interakciju između projektanata i naših klijenata što rezultira kvalitetnim arhitektonskim rješenjima na zadovoljstvo investitora. U našem radu dolazi do izražaja visoka stručnost i iskustvo u arhitektonskom projektiranju objekata svih vrsta: obiteljske kuće, vrtići, škole, muzeji, crkve, bolnice, arhivi, kulturni centri, poslovne zgrade, unutarnja uređenja prostora raznih namjena… na različitim vrstama zgrada uspješno ćemo odgovoriti na sve Vaše projektne zadatke. Ne postoje dva ista objekta jer vaše ideje nama su izazov.

konstrukcije

Projekt konstrukcije visokogradnje je usklađen s odgovarajućim arhitektonskim projektom visokogradnje, kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu traženih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu konstrukciju.

instalacije

Strojarsko projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih postrojenja i instalacija uspješno implementiramo u zajednički kvalitetni proizvod s ostalim strukama u graditeljstvu, a općenito obuhvaćamo sljedeća tehnička područja: -priprema i obrada pitke / tehnološke vode, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice, filternice, vodospreme, stanice za podizanje tlaka, stanice za dokloriranje, navodnjavanje, bazeni, zdenci; -grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, kotlovnice, toplinske stanice; -obnovljivi izvori energije (dizalice topline –“toplinske crpke”, solarno grijanje i hlađenje); -energetski objekti (bioplinska postrojenja, biomasa itd.) -unutarnja vodoopskrba i odvodnja, topla sanitarna voda, unutarnja vatroobrana; -distributivni plinovodi, plinske instalacije stambenih i industrijskih objekata, mjerno-redukcijske stanice, spremnici UNP, medicinski plinovi.

geodetske usluge

Neke od važnijih usluga koje nudimo iz područja geodezije su: geodetska mjerenja, izrada posebnih geodetskih podloga, parcelacije, upis u katastar i zemljišne knjige, upis podzemnih vodova u katastar podzemnih instalacija, praćenje izgradnje objekata i geodetski nadzor, itd. Naše iskustvo i tim stručnjaka osigurati će vrhunsku kvalitetu usluge. Obratite nam se s povjerenjem.

konzalting

Nudimo usluge stručnog vođenja građevinskih projekata Pružiti savjete po zahtjevu Investitora vezane uz izradu projektne dokumentacije, program, tenderiranje, građenje, troškove građenja i primopredaju Planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta Analiza projektne dokumetnacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna dokumentacije Suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije Suradnja s Naručiteljem kod formiranja liste Ponuditelja Raspis tenedera zajedno s Naručiteljem Analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama Predlaganje najpovoljnijeg Izvoditelja Naručitelju Posredovanje pri izradi prijedloga ugovora o građenju posredovanje i konzalting pri ugovaranju i eventualnim Sudskim postupcima Suradnja s državnim dijelima Praćenje tijeka postupka ishođenja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta građevine Koordinacija sudionika i svih izvoditelja na provedbi projekta uključivo i koordinaciju sa okruženjem (susjedi, institucije itd…) Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta Revizija planova provedbe projekta Izvještavanje o stanju projekta

dizajn interijera

Izrada projekata interijera prezentiranih kroz tlocrte i 3D prikaze. Projektiramo i predlažemo raspored prostorija, unutarnju i vanjsku stolariju, namještaj, rasvjetu, podne i zidne obloge, dekoracije i ostale male i velike detalje... Projektiramo namještaj i ostalu stolariju po mjeri. Uvijek prezentiramo nekoliko idejnih rješenja. Izrađujemo 3D prikaze željenog prostornog rješenja kako bi što lakše mogli sagledati buduću situaciju te je modificirati prema vlastitim interesima. U ponudi imamo i troškovnik radova za izvođače radova i banke.

naši klijenti o nama!

Don’t take our word, hear it from our clients. Client happiness is our utmost priority.

Izuzetno profesionalna i brza usluga, uvijek dostupni, javljaju se i rješavaju vaše upite i preko praznika, vikenda, van radnog vremena.
Juraj M.
Predsjednik OCD
Brzi i kvalitetni, uvijek spremni na nove projekte i povoljni.
Igor B.
Voditelj poslovnice
Scroll to top