Tvrtka Proecto Grupa nudi usluge projektiranja, stručnog nadzora i konzaltinga u području građevinarstva, i to:

 

  • provjera mogućnosti gradnje, pregledi postojećih stanja građevina
  • izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata arhitekture
  • statički i dinamički proračun konstrukcija visokogradnje (armirano-betonske, metalne, drvene i zidane građevinske konstrukcije)
  • planovi oplate i armature
  • izvedbeni nacrti metalnih konstrukcija
  • izvedbeni nacrti drvenih konstrukcija
  • projektiranje vodovoda i kanalizacije visokogradnje
  • stručni nadzor građenja
  • legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada – snimak i arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
  • etažiranje zgrade, obiteljske kuće, stana, poslovnog prostora, garaže
  • troškovnici građevinsko-obrtničkih radova
  • tehničko savjetovanje u području građevinarstva