Stručni nadzor građenja obavljamo tako da se u postupku nadzora provode sljedeće mjere i postupci:

  • nadziremo građenje tako da bude u skladu s aktom za građenje, Zakonom o gradnji i posebnim propisima;
  • utvrđujemo je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s aktom za građenje;
  • utvrđujemo je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu;
  • utvrđujemo ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom;
  • određujemo provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine preko ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza iz  Zakona o  gradnji za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku u slučajevima kada je Zakonom o gradnji, propisom donesenim na temelju zakona, posebnim propisom ili projektom određena takva obveza;
  • upoznajemo investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uočimo tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama;
  • sastavljamo završno izvješće o izvedbi građevine.

Za sve Vaše upite, slobodno  nam se obratite telefonski/elektronskom poštom, rado ćemo odgovoriti na Vaše upite.