Instalacije

Elektrotehničke instalacije

Izrađujemo projektnu dokumentaciju iz područja elektrotehnike za:

ZGRADARSTVA

 • Javne građevine (obrazovne i zdravstvene ustanove)
 • Poslovne građevine (uredi, trgovine, restorani)
 • Stambene građevine (kuće, zgrade)

INDUSTRIJE

 • Pogoni (proizvodnja, prerada)
 • Postrojenja (transformatorske stanice)
 • Fotonaponske elektrane i bioenergane

INFRASTRUKTURE

 • Niskonaponska i srednjenaponska mreža
 • Elektrokomunikacijska (telefon, LAN) mreža

REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE

 • Zgradarstva (automatizacija, upravljanje)
 • Industrije (postrojenja, procesa)

ENERGETSKE UŠTEDE

 • Analize, isplativost, tehnička rješenja

RASVJETU

 • Sportski tereni
 • Urbana rasvjeta
 • Javna rasvjeta

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S OBZIROM NA ZAHTJEVE INVESTITORA OBUHVAĆA:

 • Elektroenergetski razvod
 • Sustav zaštite od djelovanja munje
 • Elektroinstalacije jake i slabe struje
 • Nadzemnu i podzemnu niskonaponsku mrežu
 • Javnu rasvjetu
 • Niskonaponska elektroenergetska postrojenja
 • Automatizacija
 • Sustav dojave požara

Strojarske instalacije

Strojarsko projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih postrojenja i instalacija uspješno implementiramo u zajednički kvalitetni proizvod s ostalim strukama u graditeljstvu, a općenito obuhvaćamo sljedeća tehnička područja:
-priprema i obrada pitke / tehnološke vode, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice, filternice, vodospreme, stanice za podizanje tlaka, stanice za dokloriranje, navodnjavanje, bazeni, zdenci;
-grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, kotlovnice, toplinske stanice;
-obnovljivi izvori energije (dizalice topline –“toplinske crpke”, solarno grijanje i hlađenje);
-energetski objekti (bioplinska postrojenja, biomasa itd.)
-unutarnja vodoopskrba i odvodnja, topla sanitarna voda, unutarnja vatroobrana;
-distributivni plinovodi, plinske instalacije stambenih i industrijskih objekata, mjerno-redukcijske stanice, spremnici UNP, medicinski plinovi.

Instalacije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Scroll to top